JUNIOR HIGH PERFORMANCE - orange & green ball

Session 1: August 12 - September 22
Session 2: September 23 - November 3

Session 3: November 4 - December 22 (off week of Nov 25)

Session 4: January 6 - February 16

Session 5: February 17 - March 29
Session 6: April 6 - May 17